Dil Gelişim Geriliği

Yazar: admin

Dil Gelişim Geriliği       Bebekler 2-5 aylarda siz onlarla konuştuğunuzda hoşnutluk gösteren gıgıldama, gülme gibi sesler çıkarır. Beşinci aydan sonra hecelerle agulamalar, altıncı aydan sonra ba-ba-ba gibi hece tekrarları başlar. Anne baba gibi ilk kelimeleri ortalama 12. ayda bekleriz. 18 aylık olduğunda bebek 10-12 sözcüğü tek tek söyleyebilir. İkinci yılın sonuna doğru iki sözcüğü biraraya getirebilir.  Ancak her…

Tik Bozuklukları

Yazar: admin

TİK BOZUKLUKLARI      Tikler, ritmik  olmayan, istem dışı görülen, kısa süreli amaçsız hareketlerdir. Tikler; dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, anksiyete, uyku bozuklukları ve okul başarısında düşüklük ile birlikte görülebilir. Tikler basit tip olabileceği gibi, küme şeklinde, dokunma, dönme, zıplama, başkasının yaptığı hareketleri tekrarlama şeklinde kompleks de olabilir. Motor tiklere vokal tikler( boğaz temizleme, burun çekme), koprolali (küfür etme), davranış sorunları,…

Çocuklarda Gelişim

Yazar: admin

ÇOCUKLARDA GELİŞİM GERİLİĞİ  Hangi bebekler risklidir?  Prematür doğan bebekler, ikiz üçüz gebelikler  Hipoksik doğum öyküsü olanlar  Yenidoğan döneminde kan şeker düşüklüğü, sepsis yaşayan bebekler  İntrakaraniyal kanama geçirenler, yeni doğan döneminde nöbet geçiren bebekler  Doğumda canlandırma yapılıp, entübe olan bebekler  Düşük doğum ağırlıklı bebekler   Ağır doğumsal kalp problemi olan bebekler risklidir.  NORMAL GELİŞİM BASAMAKLARI  Çocuğunuz 3. ayda halen başını tutamıyorsa, siz konuşunca size gülmüyor, anne…

Çocukluk Çağı Baş Ağrıları

Yazar: admin

ÇOCUKLUK ÇAĞI BAŞ AĞRILARI Baş ağrısı çocuklarda sık görülen nörolojik durumlardandır. Baş ağrı sıklığı puberte öncesi erkek çocuklarda fazladır. NÖROLOJİK NEDENLER DIŞINDA BAŞ AĞRISINA NEDEN OLABİLEN DURUMLAR: Üst solunum yolu gibi ateşli enfeksiyonlar Sinüzit Gözün kırılma kusurları, göz bozukluğu Diş çürükleri Kan basıncı yüksekliği Anemidir. Ergenlik sonrası kız çocuklarında daha sık görülür. Çocukluk çağının en…

Ateşli Nöbet Nedir?

Yazar: admin

ATEŞLİ NÖBET NEDİR?  Çocukluk döneminde en sık NÖBET nedeni ateşli nöbetlerdir.  5 yaş altında  % 2-5 oranında görülür.  Ateşli nöbetler en sık 18-24 ay arasında görülmektedir.  Ateşli nöbet geçiren çocukların %25-40’ında ailede de çocuklukda ateşli havale geçiren bireyler  vardır.  En sık neden viral üst solunum yolu hastalıklarıdır.  ATEŞLİ NÖBETLER TEKRARLAR MI?  Her 10 çocuktan 3’ünde ateşli nöbet tekrarlayabilir.   Küçük yaşta ateşli havale geçirenlerde tekrarlama riski daha fazladır.   Aile…