1. Febril-Afebril Nöbet 
 2. Nöbeti Olan Çocuğa Yaklaşım 
 3. Epilepside Yaşam Kalitesi 
 4. Konvülziyon mu Değil mi? 
 5. Çocukluk Çağı Epileptik Sendromları 
 6. Çocukluk Çağında Nonepileptik Fenomenler 
 7. Epilepsi Olgularına İnteraktif Yaklaşım 
 8. Çocukluk Çağı Nöbet Semiyolojisi ve video örnekleri 
 9. Epilepsi Tanım ve Sınıflaması 
 10. Çocukluk Çağı Distonisi  Tanı ve Tedavi Algoritması 
 11. Gastroenterolojide Nörolojik Sorunlar 
 12. Hepatik Ensefalopati 
 13. Serebral Felçte Medikal Tedavi 
 14. Çocukluk Çağında Ataksiye Yaklaşım 
 15. Çocukluk Çağı Akut Demiyelinizan Hastalıkları 
 16. Çocuklukta Nörobehçet ve sistemik otoimmun hastalıklar 
 17. Yoğun Bakımda Nörolojik Sorunlar 
 18. Bilinç Bozukluğunda Nörolojik Nedenler 
 19. Çocukluk Çağı Başağrıları 
 20. Çocukluk Çağı Hareket Bozuklukları 
 21. Çocuk Nörolojisi Temel Genetik Kursu.  Klasik dizi analizi yöntemleri 

ÇOK MERKEZLİ ARAŞTIRMALAR

 

 1. IV Levetiracetam: Farmakokinetik Çalışma (Çok Merkezli, Faz II Çalışma) 
 2. Neonatal/Erken İnfant Başlangıçlı Nöbetlerde Tüm Gen Dizi Analizi 
 3. Akut Ensefalopatilerde Otoimmun Markerların Araştırılması 
 4. Yenidoğan Nöbetlerinde Nörotrofik Faktörler 
 5. Parsiyel Başlangıçlı Nöbetler Yaşayan 4-16 Yaşlarındaki Çocuklarda Yardımcı Tedavi Olarak Pregabalinin Etkililiği ve Güvenliliğine İlişkin Çift Kör, Plasebo Kontrollü, Paralel Gruplu, Çok Merkezli Bir Çalışma 
 6. Bilinç Kaybı Olan Hastalarda Senkron Tilt Testi ve Video EEG Monitorizasyonu 
 7. Kortikal Displazilerde Genetik İnceleme 
 8. Akut Beyin Hasarlı Yenidoğanlarda Amplitüd EEG ve Konvansiyonel EEG’nin Eş Zamanlı Karşılaştırılması 
 9. Yenidoğan Konvülziyonlarında Biyokimyasal Belirteçler ve Amplitüd Entegre EEG’nin Tanısal ve Erken Prognostik Önemi. 
 10. Erken Başlangıçlı Epileptik Ensefalopatilerde Hedeflenmiş Yeni Nesil Dizi Analizinin Tanısal Önemi