Epilepsi

EPİLEPSİ NEDİR? 

Genetik nedenlerle veya sonradan olan hasarlanmalar sonucu beyin hücreleri elektriksel aktivite oluşturur. 

Artmış elektriksel aktivite nöbetlere yol açar. 

Nöbetlerin tekrarlayıcı hal aldığı durumda EPİLEPSİ den söz edilebilir Epilepsi tedavi edilebilir bir hastalıktır. 

BAZEN TEK NÖBET GEÇİREN ÇOCUKTA DA EPİLEPSİ TANISI KONABİLİR:  

Herhangi bir olayla tetiklenmemiş tek nöbette,  tekrar olasılığı yüksekse 

Epileptik sendrom tanısı varsa; yani belli bir yaş aralığında, EEG’de  tipik patoloji görülüyorsa tek nöbette bile tanı konur.  

EPİLEPSİ TANISI NASIL KONUR? 

Epilepsi tanısı klinik olarak öyküyle konur. Her bilinç kaybı epileptik nöbet olmayabilir. Epilepsi ile karışabilecek çok fazla durum vardır.  

Bayılma olarak sözü edilen senkop, çocuklardaki hareket bozuklukları, katılma nöbetleri, psikojenik bayılmalar bazen epileptik nöbetlerle karışabilir. Ayırıcı tanı önemlidir. 

 Bu durumda EEG (elektroensefalografi) en çok yardımcı olan tetkiktir 

EEG dışında ailelerin çektiği nöbet videoları da epilepsi tanısının konmasında ve doğru ilaç seçimi yapılmasında çok faydalıdır. 

EPİLEPSİDE İLAÇ TEDAVİSİ NE KADAR SÜRER? 

Her hasta için ayrı değerlendirilir. Bazen uzun yıllar ilaç kullanmak gerekebilir. Genellikle en az iki yıl nöbetsiz kalan ve EEG’si normale dönen çocuklarda ilaç kesme denenmektedir. 

 İlaç kesimi sonrasında EEG normal bile olsa tekrar nöbet geçirilebilir.  

 İLAÇ TEDAVİSİ DIŞINDA TEDAVİ YÖNTEMLERİ  

Dirençli epilepsili hastalardan bazılarına ilaç tedavisi dışında cerrahi tedavi, ketojenik diyet veya VNS (vagal sinir stimülasyonu) uygulanmaktadır.