tik bozuklukları

TİK BOZUKLUKLARI

     Tikler, ritmik  olmayan, istem dışı görülen, kısa süreli amaçsız hareketlerdir. Tiklerdikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, anksiyete, uyku bozuklukları ve okul başarısında düşüklük ile birlikte görülebilir. Tikler basit tip olabileceği gibi, küme şeklinde, dokunma, dönme, zıplama, başkasının yaptığı hareketleri tekrarlama şeklinde kompleks de olabilir. Motor tiklere vokal tiklerboğaz temizleme, burun çekme)koprolali (küfür etme), davranış sorunları, hiperaktivite, takıntılar eşlik etmeye başladıysa mutlaka başvurunuz.