Çocuklarda Bulgudan Tanıya AlgoritmalarMakrosefali 

Nöral Tüp Gelişimi ve Nöral Tüp Defektleri 

Febril Konvülziyon 

Çocukluk Çağı Hareket Bozuklukları 

Nörodejeneratif Hastalıklar 

Çocukluk Çağı Başağrıları 

Beyin Felci ve Epilepsi 

Beyin Felcinde Nörolojik Değerlendirme 

Beyin Felcinde Etiyoloji 

Çocukluk Çağı Epilepsisi-Halk Kitabı