Nöbet Nedir?

EPİLEPSİ NEDİR?

Genetik nedenlerle veya sonradan olan hasarlanmalar sonucu beyin hücreleri elektriksel aktivite oluşturur. Artmış elektriksel aktivite nöbetlere yol açar.

Çocuklarda Ateşli Nöbet

ATEŞLİ NÖBET NEDİR?

Çocukluk döneminde en sık NÖBET nedeni ateşli nöbetlerdir. 5 yaş altında % 2-5 oranında görülür. Ateşli nöbetler en sık 18-24 ay arasında görülmektedir.

BAŞ AĞRILARI

Baş ağrısı çocuklarda sık görülen nörolojik durumlardandır. Baş ağrı sıklığı puberte öncesi erkek çocuk-larda fazladır. Ergenlik sonrası kız çocuklarında sık görülür.

ÇOCUKLARDA GELİŞİM

Prematür doğan bebekler, ikiz üçüz gebelikler,Hipoksik doğum öyküsü olanlar sepsis yaşayan bebekler.Ağır doğumsal kalp problemi olan bebekler risklidir.

tik bozuklukları

TİK BOZUKLUKLARI

Tikler, ritmik olmayan, istem dışı görülen, kısa süreli amaçsız hareketlerdir. Tikler; dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, anksiyete, uyku bozuklukları ve okul başarısında düşüklük ile birlikte görülebilir.

Dil Gelişim Geriliği

DİL GELİŞİM GERİLİĞİ

Bebekler 2-5 aylarda siz onlarla konuştuğunuzda hoşnutluk gösteren gıgıldama, gülme gibi sesler çıkarır. Beşinci aydan sonra hecelerle agulamalar, altıncı aydan sonra ba-ba-ba gibi hece tekrarları başlar.