Çocuklarda Ateşli Nöbet

ATEŞLİ NÖBET NEDİR? 

Çocukluk döneminde en sık NÖBET nedeni ateşli nöbetlerdir. 

5 yaş altında  % 2-5 oranında görülür. 

Ateşli nöbetler en sık 18-24 ay arasında görülmektedir. 

Ateşli nöbet geçiren çocukların %25-40’ında ailede de çocuklukda ateşli havale geçiren bireyler  vardır. 

En sık neden viral üst solunum yolu hastalıklarıdır. 

ATEŞLİ NÖBETLER TEKRARLAR MI? 

Her 10 çocuktan 3’ünde ateşli nöbet tekrarlayabilir.  

Küçük yaşta ateşli havale geçirenlerde tekrarlama riski daha fazladır.  

Aile öyküsü pozitif ise tekrarlama riski % 50 artar. 

Düşük derece ile havale geçiren çocuklarda nöbetlerin tekrarlayabileceği gösterilmiştir. 

ATEŞLİ NÖBETLER EPİLEPSİYE DÖNÜŞÜR MÜ? 

Normal popülasyonda epilepsi oranı %0.5-1  gibidir. Ateşli nöbet geçirenlerde bu oran çok düşüktür, ancak %2 gibi bildirilmiştir.  

Ailede epilepsi hastalığı varsa ateşli nöbetlerden sonra epilepsi gelişme riski bildirilmektedir. 

ATEŞLİ NÖBET BEYNE ZARAR VERİR Mİ? 

Febril (ateşli) nöbetler çok kısa sürdüğü için beyne zarar vermez. Ancak 30 dakikayı geçen nöbetler beyinde zararlanmaya yol açabilir.