Dil Gelişim Geriliği

Dil Gelişim Geriliği

      Bebekler 2-5 aylarda siz onlarla konuştuğunuzda hoşnutluk gösteren gıgıldama, gülme gibi sesler çıkarır. Beşinci aydan sonra hecelerle agulamalar, altıncı aydan sonra ba-ba-ba gibi hece tekrarları başlar. Anne baba gibi ilk kelimeleri ortalama 12. ayda bekleriz. 18 aylık olduğunda bebek 10-12 sözcüğü tek tek söyleyebilir. İkinci yılın sonuna doğru iki sözcüğü biraraya getirebilir Ancak her çocuğun dil gelişimi farklıdır. Dil gelişimi ile ilgili yapılan araştırmalarda dil gelişiminde rol oynayan  farklı etkenler bildirilmiştir. Genetik faktörler de rol oynayabilir. Ancak çocuğunuzun dil gelişimi geri ise öncelikle işitmesinin tam olduğuna bakılmalıdır. Bunun dışında uyaran eksikliği, çocuğun sessiz bir ortamda büyümesi, onunla iletişime geçen kişilerin az olması da rol oynayabilir. Elektronik cihazlarla , televizyonla çok zaman geçiren çocuklarda da dil gelişimi geri kalabilir. Aile yapısı, iki dil konuşulması, sosyoekonomik ve sosyokültürel nedenler de dil gelişimini etkileyebilir. Bunlar dışında dil gelişim geriliği otizmin ilk belirtisi de olabilir. Çocuğunuzun dil gelişiminde gerilik fark ettiğiniz anda doktorunuza başvurun.